OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.

Zasiłek rodzinny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 8 września 2014 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gmina przyznała pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.

Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji.

Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.

W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014 r. poz. 320, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014 r .

Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej „ustawą”.”.

Pozostałe zapisy tego rozporządzenia pozostają bez zmian.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

NA MOCY ZARZĄDZENIA NR 9/2014 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

Z DNIA  31  STYCZNIA 2014 ROKU

 

została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

  1. Teresa  Fabiszewska - Przewodniczący
  2. Elżbieta Kwiatkowska  -  Pełnomocnik Wójta d.s. profilaktyki  alkoholowej
  3. Agnieszka Hirny - Członek
  4. Aniela Baraniak  - Członek
  5. Barbara  Michałowska - Członek
  6. Roman Filarczyk  - Członek

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 2860 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.