OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

 „NASZA SZANSA”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Działanie 7.1.1.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

 

W  latach 2012-2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żabiej Woli realizował projekt systemowy „Nasza Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał szereg działań zmierzających do uzyskania głównego celu, jakim jest minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów Uczestników.

 W ramach projektu wsparciem objęto 28  beneficjentów – rodziców,  sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Zrealizowano program szkoleniowo-doradczy, którego celem było wyposażenie Uczestników w kompetencje umożliwiające  reintegrację społeczną, unormowanie sytuacji bytowej oraz zmiany w organizacji życia rodzinnego.

W ramach projektu Uczestnicy wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym obejmującym:

  • warsztaty kompetencji psychospołecznych, których celem było budowanie poczucia własnej wartości i motywacji do działania, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, nauka efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijanie postaw asertywnych;
  • warsztaty  stylizacji  i wizażu, których celem było definiowanie zasobów własnych, stylizacja oraz dress-code;
  • warsztaty doradztwa zawodowego, których celem było zapoznanie Uczestniczek  z aktywnymi metodami poszukiwania zatrudnienia oraz podstawami przedsiębiorczości;
  • grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna, której celem było wzmacnianie funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci;
  • pomoc finansową w formie zasiłków celowych.

Istotnym elementem wszystkich zajęć było wykorzystanie  metody warsztatowej zakładającej  uczenie się poprzez uczestnictwo i aktywność w grupie oraz  korzystanie z doświadczeń własnych i innych osób. Zajęcia prowadzone były przez zespół doświadczonych specjalistów i terapeutów. Przez cały okres  realizacji Uczestnicy projektu  objęci byli wsparciem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz korzystali z usług cateringowych. 

Poprzez realizację Projektu nastąpiła promocja działań pozafinansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wśród stałych świadczeniobiorców Ośrodka oraz mieszkańców Gminy.

Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że założenia projektu „Nasza Szansa” w latach 2012-2014 zakończyły się ich pełną realizacją. Projekt przyczynił się również do realizacji założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a zwłaszcza celów szczegółowych Priorytetu VII.

Sporządziła: Monika Malczak

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 1829 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.