OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Data

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
​o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie
2013 rok


 

Żabia Wola, dnia 23.09.2013r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA


OGŁOSZENIE
o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pt. „Upowszechnianie sportu drużynowego – unihokeja wśród dzieci i młodzieży”.
Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Józefina” wpłynęła do Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 16.09.2013 r. 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie internetowej: www.zabiawola.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w formie pisemnej, na załączonym formularzu uwag, w godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola (kancelaria pokój nr 5), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.pawlak@zabiawola.pl (skan z podpisami) lub listownie na adres– Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Urzędu).


Wójt Gminy  
Halina Wawruch

 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 1911 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.