OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Data

Niedziela 22 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku będzie dostarczany przez Firmę Jarper do każdej nieruchomości, dodatkowo mogą  go Państwo odebrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 4 (główny budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3).

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Przypominamy, że w dniu 16.12.2017 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy w Żabiej Woli odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniu 23.09.2017 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy w Żabiej Woli odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

Zbliża się termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,
10 kwietnia upływa termin opłaty za II kwartał 2017 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wpłatę należy wnosić na konto BS Biała Rawska o/Mszczonów:
32 9291 0001 0046 3049 2000 0060 (tytułem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniu 11.03.2017 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy w Żabiej Woli odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku będzie dostarczany przez Firmę Jarper do każdej nieruchomości, dodatkowo mogą  go Państwo odebrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 4 (główny budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3).

Terminy płatności:
- 10 stycznia - za I kwartał 2017 r.
- 10 kwietnia - za II kwartał 2017 r.
- 10 lipca - za III kwartał 2017 r.
- 10 października - za IV kwartał 2017 r.

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przypominamy, że w dniach od 28 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 21 – 25 listopada 2016r., o zgłoszenie się do firmy Jarper Sp. z o.o, obierającej odpady komunalne z terenu naszej Gminy pod numerem telefonu: (22) 756-16-66, (22) 756-10-66 lub e-mail: jarper@jarper.pl. Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji. Wielkogabaryty i elektrośmieci należy wystawić przed posesję w dniu odbioru wyznaczonym przy zgłoszeniu do godziny 7:30. 

Wyłożenie do publicznej wiadomości projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Żabia Wola” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uwagi i wnioski do projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola” należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków" komunikacji elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli (ul. Główna 3) w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek 9:00-18:00, wtorek- czwartek 8:00- 16:00 , piątek 8:00- 15:00) w terminie od dnia 13.10.2016 r. do dnia 04.11.2016 r.

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Przypominamy, że w dniu 24.09.2016 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy w Żabiej Woli odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Jednocześnie przypominamy o zbliżającym się terminie zgłaszania i odbioru gruzu do 120L z nieruchomości.

10 lipca upłynął termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za III kwartał 2016 r.)

Szanowni Mieszkańcy,

10 lipca upłynął termin opłaty kwartalnej za III kwartał 2016r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które nie uiściły należnej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności!
Wpłatę należy wnosić na konto BS Nadarzyn o/Żabia Wola:        
36 8017 10 12 0000 0648 2001 0003
Jednocześnie pragniemy zachęcić do kontaktu z Urzędem Gminy Żabia Wola w celu sprawdzenia salda swoich kont w ewidencji gospodarki odpadami komunalnymi pod numerem telefonu: 46 857 81 81 wew. 26

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Osowiec Parcela - zmiana formy odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana formy odbioru odpadów z uwagi na utrudnienia logistyczne w miejscowości Osowiec spowodowane przebudową ul. Mazowieckiej. Najbliższy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w zasięgu przebudowy drogi, odbędzie się (wtorek)  05.07.2016r. w godzinach od 7:00- 22:00.

W  ulicy Zapolskiej zostaną podstawione kontenery do zebrania odpadów.
Firma Jarper odbierze od mieszkańców zarówno odpady segregowane jak i zmieszane.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy pozbycia się odpadów z posesji.

Przepraszamy za utrudnienia,  prosimy  o powiadomienie sąsiada o tymczasowej zmianie sposobu odbioru odpadów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Państwo,   
Przypominamy, że w dniach od 11 do 15 lipca 2016 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 04 – 08 lipca 2016r., o zgłoszenie się do firmy Jarper Sp. z o.o, obierającej odpady komunalne z terenu naszej Gminy pod numerem telefonu: (22) 756-16-66, (22) 756-10-66 lub e-mail: jarper@jarper.pl. Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji. Wielkogabaryty i elektrośmieci należy wystawić przed posesję w dniu odbioru wyznaczonym przy zgłoszeniu do godziny 7:30. 

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Osowiec Parcela - zmiana formy odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana formy odbioru odpadów z uwagi na utrudnienia logistyczne w miejscowości Osowiec spowodowane przebudową ul. Mazowieckiej. Najbliższy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w zasięgu przebudowy drogi, odbędzie się (wtorek)  24.05.2016r. w godzinach od 7:00- 22:00.
W  ulicy Zapolskiej zostaną podstawione kontenery do zebrania odpadów.
Firma Jarper odbierze od mieszkańców zarówno odpady segregowane jak i zmieszane.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy pozbycia się odpadów z posesji.
Przepraszamy za utrudnienia,  prosimy  o powiadomienie sąsiada o tymczasowej zmianie sposobu odbioru odpadów.

Opłata ryczałtowa dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych, domków letniskowych

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 144,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny, natomiast jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny - opłata będzie wynosiła 288,00 zł rocznie.

Harmonogram odbioru odpadow komunalnych w 2016 roku

Deklaracja /od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w Gminie Żabia Wola/

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Państwo,   
Przypominamy, że w dniach od 21 do 25 marca 2016 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 14 – 18 marca 2016r., o zgłoszenie się do firmy Jarper Sp. z o.o, obierającej odpady komunalne z terenu naszej Gminy pod numerem telefonu: (22) 756-16-66, (22) 756-10-66 lub e-mail: jarper@jarper.pl. Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji. Wielkogabaryty i elektrośmieci należy wystawić przed posesję w dniu odbioru wyznaczonym przy zgłoszeniu do godziny 7:30. 

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniu 12.03.2016 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy Żabia Wola odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku będzie dostarczany przez Firmę Jarper do każdej nieruchomości, dodatkowo mogą  go Państwo odebrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 4 (główny budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3).

Przypominamy terminy płatności:
- 10 stycznia - za I kwartał 2016r.
- 10 kwietnia - za II kwartał 2016r.
- 10 lipca - za III kwartał 2016r.
- 10 października - za IV kwartał 2016r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniu 05.12.2015 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy Żabia Wola odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

10 października upłynął ostatni w tym roku termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10 października upłynął już, ostatni w tym roku, termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoby, które nie uiściły należnej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy prosimy
o niezwłoczne uregulowanie należności.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w dniach od 02 do 06 listopada 2015 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniu 29.08.2015 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy Żabia Wola odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

Jednocześnie przypominamy o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z nieruchomości w dniu 02.11.2015r. – 06.11.2015r. po wcześniejszym zgłoszeniu (w dniach 26.10.2015r. – 30.10.2015r.) do firmy Jarper pod nr telefonu (22) 756-16-66.

Nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola - 01.08.2015 r

Szanowni Państwo,

Wszelkie zmiany dotyczące kont Państwa nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w szczególności dot.  liczby osób zamieszkujących nieruchomość, bądź wielkości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych) należy składać od 01.08.2015 r. na nowym formularzu deklaracji zamieszczonym poniżej.

  • autor: Adrian Gzula, data: 2015-08-05

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informuję, że od 01.08.2015 r. będą obowiązywać wyższe od dotychczasowych stawki opłaty za odpady komunalne. W m-cu maj został przeprowadzony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. Najtańszą ofertę złożyła firma JARPER  Sp. z o. o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska (dotychczasowy odbiorca, z którym poprzednia umowa obowiązywała do końca czerwca 2015 r.)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

W związku z zakończeniem bieżącej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz obowiązującą umową od 01.07.2015r. uprzejmie informuję, iż wykonawcą który wygrał przetarg nieograniczony pn. „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ma terenie gminy Żabia Wola” jest firma Jarper Sp. z o.o.  Poniżej zamieszczony został harmonogram odbioru odpadów w pliku .pdf. Jednocześnie informujemy, że harmonogram będzie dostarczany do Państwa nieruchomości przez firmę Jarper. Mogą też Państwo odebrać harmonogram w Urzędzie Gminy Żabia Wola w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pok. Nr 4 (Żabia Wola ul. Główna 3).

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

W dniu 30.05.2015 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy Żabia Wola odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych. Jednocześnie przypominamy o odbiorze gruzu do 120L z nieruchomości w dniu 06.06.2015 r. po wcześniejszym zgłoszeniu do firmy Jarper pod nr telefonu (0-22) 756-16-66

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

W dniach od 23 do 28 marca 2015 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 16 – 21 marca 2015r., o zgłoszenie się do firmy Jarper Sp. z o.o, obierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy pod numerem telefonu: (22) 756-16-66(22) 756-10-66 lub e-mail: jarper@jarper.pl

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W dniach od 22 do 27 grudnia 2014r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoOsoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 15 – 20 grudnia 2014r., o zgłoszenie się do firmy Jarper Sp. z o.o, obierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy pod numerem telefonu: (22) 756-16-66(22) 756-10-66 lub e-mail: jarper@jarper.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2015

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 będzie dostarczany przez Firmę Jarper do każdej nieruchomości, dodatkowo mogą  go Państwo odebrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pok. Nr 5 (ul. Wiejska 2f), w sekretariacie (główny budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3), bądź pobrać z naszej strony internetowej.

Termin odbioru odpadów zmieszanych

Przypominamy o zbliżającym się terminie odbioru odpadów zmieszanych na rasie: Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, ½ Musuły

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W dniach od 22 do 27 września 2014 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 15 – 20 września 2014r., o zgłoszenie się do firmy Jarper Sp. z o.o, obierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy pod numerem telefonu: (22) 756-16-66(22) 756-10-66 lub e-mail: jarper@jarper.pl. 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców ul. Grodziskiej

W związku z przebudową ulicy Grodziskiej w miejscowości Musuły zachodzi konieczność krótko trwałego zawieszenia odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców przy tej części ulicy gdzie są prowadzone roboty. Przewidywany termin wznowienia odbioru odpadów 15.09.2014 r.

ODBIÓR GRUZU z bieżących napraw

Przypominamy o zbliżającym się terminie odbioru odpadów z bieżących napraw domowych, który odbędzie się 7 czerwca 2014 r. z terenu Państwa nieruchomości. Prosimy pamiętać, że zostanie odebrany maksymalnie jeden pojemnik lub worek 120 litrowy z nieruchomości. Zgłoszenia należy kierować dzwoniąc do Firmy Jarper pod numer telefonu: 22 756 16 66, z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

W dniu 31 maja 2014 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy Żabia Wola odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

Przypominamy o terminie wnoszenia opłaty kwartalnej

Pragniemy Państwu przypomnieć o zbliżającym się terminem wnoszenia opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2014r.

Wpłatę należy wnosić do 10 kwietnia 2014r. na konto BS Nadarzyn o/Żabia Wola:
36 8017 10 12 0000 0648 2001 0003

Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żabia Wola w terminie od 01.01.2014 r. do 31. 12.2014 r.

UWAGA!:
Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żabia Wola dotyczy miejscowości Osowiec, Wycinki Osowskie, Józefina, 1/2 Musuły.

Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach od 23 do 28 grudnia 2013 r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 16 – 21 grudnia 2013r., o zgłoszenie się do firmy Jarper  Sp. z o.o.,  odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy pod numerem telefonu 22 756166622 7561066 i 605542059 lub e-mail: jarper@jarper.pl.

Odbiór odpadów komunalnych w dniu 11.11.2013 r.

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Osowiec, Wycinki Osowskie oraz części Musuł.
 

Odbiór odpadów w dniu 26.10.2013r.

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w dniu 26 października 2013r. w godzinach od 8:00 do 12:00, na parkingu przed Urzędem Gminy Żabia Wola odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.  
Jednocześnie informujemy, iż kolejny odbiór tego typu odpadów odbędzie się dopiero 31 maja 2014r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w dniach od 23 do 28 września 2013r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
Osoby zainteresowane pozbyciem się w/w odpadów prosimy w dniach 16 – 21 wrzesień 2013r., o zgłoszenie się do firmy Jarper  Sp. z o.o.,  odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy pod numerem telefonu 22 756166622 7561066 i 605542059 lub e-mail: jarper@jarper.pl

UWAGA

Uprzejmie prosimy Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (działek rekreacyjnych) o wystawianie pojemników i worków przed posesję w miejscu dostępnym dla Wykonawcy w przeddzień, bądź w dzień odbioru poszczególnej frakcji do godziny 6.30, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów w Gminie Żabia Wola. Pozwoli to firmie Jarper na sprawny odbiór odpadów komunalnych w wyznaczonych terminach.

Wystawiamy odpady według harmonogramu tzn. odpowiednia frakcja w podanym terminie.
Błędnie wystawione frakcje nie będą odbierane!!!

Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gm. Żabia Wola

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żabia Wola

Pragniemy Państwa serdecznie przeprosić za utrudnienia przy wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Nowe formularze deklaracji

Rada Gminy Żabia Wola podjęła uchwałę w maju br. w sprawie obniżenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W miejsce dotychczasowej stawki w kwocie 8 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych obowiązuje nowa stawka 6,40 zł od osoby oraz 16 zł od osoby w przypadku rezygnacji z segregacji (dawna stawka 20 zł).
Zmiany te wymagają ponownego złożenia deklaracji przez właścicieli wszystkich nieruchomości w terminie do 30 lipca 2013 r.

Pierwszy odbiór odpadów komunalnych w nowym systemie

W pierwszym terminie odbioru odpadów komunalnych, wskazanym w harmonogramie, przedsiębiorca odbierze w poszczególnych miejscowościach odpady segregowane i zmieszane po raz pierwszy w nowym systemie. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji bez względu na rodzaj i kolor worka w jakim odpady będą przygotowane do odbioru.

Informacja w sprawie harmonogramu dostawy pojemników i worków

Harmonogram dostawy pojemników i worków opublikowany na stronie internetowej gminy jest sukcesywnie realizowany, jednak z nieznacznym opóźnieniem wskazanych terminów.

Selektywna gospodarka odpadami komunalnymi

Selektywna gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.:

  • odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
  • odbiór odpadów typu: leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych
  • odbiór gruzu z bieżących napraw
  • sposób gromadzenia odpadów segregowanych w workach i pojemnikach

ULOTKA

Harmonogram dostaw pojemników oraz worków

Dostawa pojemników wraz z workami do poszczególnych miejscowości (nieruchomości zamieszkałe) nastąpi zgodnie z załączonym harmonogramem. Dostawa pojemników i worków  dla podmiotów gospodarczych odbędzie się w dniu 24.06.2013r., natomiast do działek rekreacyjnych w dniu 22.06.2013 r., zgodnie ze złożoną deklaracją (nieruchomości niezamieszkałe).

Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych- zasady działania od 1 lipca 2013 r.

Zasady działania Gminnego Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych obowiązującego  na terenie Gminy Żabia Wola od dnia 1 lipca 2013 r.

Zebrania wiejskie

Uprzejmie informuję, że w dniach od 4 do 20 czerwca 2013 r.  na terenie Gminy Żabia Wola odbędą się zebrania wiejskie w sprawie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów - został wyłoniony wykonawca

uprzejmie informuję, że zgodnie wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej  został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. Najkorzystniejszą ofertę według kryterium najniższej ceny  złożyła firma JARPER  Sp. z o. o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska.

Gospodarowanie odpadami pochodzącymi od przedsiębiorstw

Gmina Żabia Wola jest przyjazna dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na naszym terenie dlatego jako jedna z nielicznych gmin nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła także Przedsiębiorstwa. Wobec czego przejmujemy od Państwa obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r. w Żabiej Woli zacznie funkcjonować nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi polegający na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Aby przybliżyć Państwu funkcjonowanie systemu, przedstawiam szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  • Szanowni Państwo, Przypominamy o wypowiedzeniu umowy z...

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 35999 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.