OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Pelagii, Feliksa, Zbysława

Data

Piątek 23 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Od 1 stycznia 2018 zmiana opłaty za śmieci

Zmiany w wysokości stawek związane są ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadzone przepisami prawa zmiany nakładają na Gminę obowiązek zwiększenia liczby frakcji odpadów poddanych segregacji na:

  1. Odpady komunalne zmieszane (bez zmian - kolor worka czarny),
  2. Bioodpady (uwaga zmiana – kolor worka brązowy),
  3. Papier i Tektura (uwaga zmiana – kolor worka niebieski),
  4. Tworzywa sztuczne i metale (nowa frakcja - kolor worka żółty),
  5. Szkło (uwaga zmiana –kolor worka zielony).
  • odpady

Warto wspomnieć, że obowiązujący system nie posiada żadnych ograniczeń w ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Odpady zbierane
w sposób selektywny
od osoby

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny
od osoby

12,00 zł

24,00 zł

 

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej  nieruchomości i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  ( dotyczy firm i działalności gospodarczych).

Pojemność pojemnika

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

120 l

32,00 zł

64,00 zł

240 l

48,00 zł

96,00 zł

 1100 l

99,00 zł

198,00 zł

KP-5

594,00 zł

1187,00zł

KP- 7

901,00 zł

1504,00 zł

KP- 12

1113,00 zł

2 226,00zł

 

Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika.

Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Żabia Wola.

 

NOWE STAWKI OPŁAT DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

W przypadku działek rekreacyjnych opłata stanowi całoroczną gotowość odbioru odpadów z  działki rekreacyjnej (niezależnie od  okresu przebywania na działce).

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny

192,00 zł

384,00 zł

UWAGA:

  1. Nowe stawki opłat nie powodują zmiany płatności w terminie i sposobie płatności.
  2. Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
  3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej posesji.

 

Wszelkich innych informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola udziela Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4 (parter) tel. 46 857 81 81 nr wewn. 26.

  • autor: Referat POGK, data: 2017-12-01

wstecz

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 10085 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.