OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Data

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

  • logo projektów
  • Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Józefinie
  • Termomodernizacja Strażnicy OSP w Skułach
  • Termomodernizacjia i modernizacja gminnego centrum zdrowia
  • Punkt rehabilitacji w Żabiej Woli
  • Kotłownia w gminnym centrum zdrowia

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Gmina Żabia Wola skutecznie pozyskuje środki finansowe funduszy Unii Europejskiej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Jak już Państwa informowaliśmy zrealizowaliśmy termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Józefinie oraz Strażnicy OSP w Skułach dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy żabia Wola została zakończona

Gmina Żabia Wola realizowała w cyklu dwuletnim 2012-2013, prace budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


 

Termomodernizacja budynku OSP w trakcie realizacji

Gmina Żabia Wola kontynuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Obecnie prowadzone są roboty termomodernizacyjne na obiekcie strażnicy OSP Skuły w Bartoszówce. Wymieniona została stolarka oraz wykonana izolacja termiczna zewnętrzna ścian budynku, trwają roboty elewacyjne. Zainstalowany został zbiornik na gaz i prowadzone są roboty instalacyjne.

 

  • autor: Ewa Taras, data: 2013-07-24

 

Termomodernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły zlokalizowanego w Bartoszówce

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kolejne inwestycje

20 października 2011 roku Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”

Gmina Żabia Wola realizuje w latach 2012 – 2013 projekt p. n.  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza. energetyka. Projekt obejmuje dwa obiekty tj. budynek Szkoły Podstawowej w Józefinie oraz budynek Strażnicy OSP w Bartoszówce. W I etapie zrealizowanym w 2012 roku wykonana została termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Józefinie. Zadanie polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych i pokryciu wyprawą tynkarską. Ponadto wykonano instalację kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i wymianę instalacji c.o. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych w I etapie celów tj. poprawy jakości środowiska, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wzrostu efektywności energetycznej budynku, poprawy stanu technicznego budynku. Rezultatem będzie uzyskanie oszczędności w zużyciu energii dostarczanej dla potrzeb ogrzania budynku ponieważ nastąpi zmniejszenie strat energii. Została podniesiona estetyka budynku i komfort użytkowania obiektu poprzez polepszenie mikroklimatu w pomieszczeniach. II etap polegający na termomodernizacji budynku Strażnicy OSP w Bartoszówce będzie zrealizowany w 2013 roku. 

Ewa Taras
Kierownik Referatu GKiI

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3709 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.