OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Data

Czwartek 24 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

  • Loga RPO oraz WFOŚiGW

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli oraz etapu III budowy kanalizacji

Zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków Żabiej Woli oraz  III etap budowy sieci kanalizacyjnej zrealizowanych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  z działania 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013r. oraz dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

Prace budowlane na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli, zostały ukończone, trwa rozruch technologiczny i uzyskanie właściwych parametrów z oczyszczonych ścieków. Decyzja wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru  na użytkowanie oczyszczalni pozwala nam  rozpoczęcie przyjęcia ścieków.

Zakończono również etap III budowy sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, w ulicach Chełmońskiego, cz. Ślaskiego, cz. Głównej, cz. Warszawskiej, Leśnej, Krótkiej i Środkowej oraz w Hucie Żabiowolskiej ul. Warszawskiej i Usługowej a także w Józefinie ul. Mazowieckiej - teren szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  Decyzja na użytkowanie sieci wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwala na budowanie przyłączy indywidualnych i włączanie do sieci kanalizacyjnej.

Realizacja inwestycji pozawala na porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. Przedsięwzięcie jest w pełni uzasadnione ekologicznie  i społecznie.


 

  • autor: Referat GKiI Ewa Taras, data: 2013-10-31
  • Loga RPO oraz WFOŚiGW

Oczyszczalnia ścieków

Obecnie Gmina Żabia Wola realizuje przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – transza I, etap II –„ Budowa oczyszczalni ścieków”.

Zadanie to jest realizowane przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowa przewidziana jest na lata 2011 – 2012. Proces budowlany realizowany jest zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą i przyjętym harmonogramem robót.

Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. Przedsięwzięcie to jest w pełni uzasadnione ekologicznie i społecznie. Polityka ochrony środowiska prowadzona w ramach UE nakłada na nas obowiązek stosowania się do przyjętych norm. Służyć ma zachowaniu i poprawieniu stanu środowiska naturalnego oraz ochronie zdrowia człowieka.  


                                                                                                                                        

  • autor: Referat GKiI Iwona Popowicz

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3541 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.