OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Data

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

 

Wnioski można pobrać w zakładce druki do pobrania lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w godzinach pracy Ośrodka tj.:

poniedziałek: 9 - 17

wtorek - piątek: 8 - 16

 

Agnieszka Przybylska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

Informacja dotycząca zmian wchodzących od 2012 roku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od 1 stycznia 2012 r.,  do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, ponownie wymagane będzie dołączenie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Nie przedłożenie zaświadczenia, o którym wyżej mowa skutkować będzie decyzją odmowną (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Agnieszka Przybylska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Informacja dotycząca zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2011/2012

 

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 1 września 2011 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2010 r. Osobom, które złożą wniosek do dnia 30.09.2011 r. świadczenia rodzinne za miesiąc listopad wypłacone zostaną do dnia 30.11.2011 r. Osobom, które złożą wniosek od dnia 1.10.2011 r. do dnia 30.11.2011 r. świadczenia rodzinne za miesiąc listopad wypłacone zostaną do dnia 31.12.2011 r.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dostaczenia do tutejszego Ośrodka do dnia 16.09.2011 r. zaświadczeń ze szkoły uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

Bliższych informacji można uzyskać w GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5  lub pod numerem tel. (46) 857 82 88.

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2011/2012

 

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 1 sierpnia 2011 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 20110/2012.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2010 r.

Osobom, które złożą wniosek do dnia 31 sierpnia 2011 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 31.10.2011 r.

Osobom, które złożą wniosek od dnia 01.09.2011 do 31.10.2011 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 30.11.2011 r.

jednocześnie przypominamy o obowiązku dostarczenia do dnia       10.09.2011 r. zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły od osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ukończyły osiemnaście lat.

Bliższych informacji można uzyskać w GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5  lub pod numerem tel.(0-46) 857 82 88.

 

Agnieszka Przybylska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3112 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.