OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę są niezbędną infrastrukturą techniczną dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców.

Chociaż w 2009 roku sieć wodociągowa została doprowadzona do wszystkich miejscowości na terenie naszej Gminy, to potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu są duże. Postępująca urbanizacja terenu Gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego powodują konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach, gdzie powstają nowe obszary zabudowy mieszkaniowej lub obiekty związane   z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wobec powyższego, działając zgodnie z Regulaminem dostarczania wody  i odprowadzania ścieków, na wniosek zainteresowanych odbiorców realizujemy kolejne inwestycje zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej w kolejnych ulicach wsi: Osowiec, Józefina, Żelechów, Jastrzębnik. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Po wybudowaniu w 2010 roku sieci wodociągowej zainteresowani odbiorcy wody będą mogli na warunkach wydanych przez Urząd Gminy wybudować do swoich posesji przyłącza wodociągowe.

                                                                                                            Ewa Taras

                                                                                               Kierownik Referatu GKiI

drukuj (Inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę są niezbędną infrastrukturą techniczną dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców.)

 

Żabia Wola 17 lutego 2010 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Obecnie w  trakcie realizacji jest budowa  ujęcia wody w Musułach. Planowany termin zakończenia inwestycji jest na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 – 2010 r. dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z własnych środków finansowych budżetu Gminy Żabia Wola.

Otwór studzienny został zaprojektowany na działce nr 148/5 w miejscowości Musuły stanowiącej własność Gminy Żabia Wola, będzie on źródłem wody dla odbiorców stacji uzdatniania wody w Musułach.

Ponieważ teren Gminy intensywnie się urbanizuje, powstają nowe domy i przybywa odbiorców wody koniecznym jest wybudowanie kolejnego ujęcia dla potrzeb wodociągu na obiekcie Musuły. 

                                                                                                      Iwona Popowicz

                                                                                                       Referat GKiI

drukuj ()

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4040 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.