OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Ireny, Kleopatry, Wendelina

Data

Piątek 20 Października 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

I. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej sie o zaświadczenie.

II. Termin wydania zaświadczenia

Zaświadczenie zgodnie z art. 306a § 5 o którym mowa w § 1 powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z zastrzeżeniem § 6.

III. Rodzaje zaświadczeń

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia w sprawie:

- posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Żabia Wola (ha fizyczne; przeliczeniowe)

- posiadania nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola

- o niezaleganiu w podatkach

 

IV. Wymagane dokumenty

Podstawą wydania zaświadcznia jest uprzednie złożenie wniosku z prośbą o wydanie zaświadczenia oraz wniesienie opłaty skarbowej, jeżeli istnieje taka konieczność.

V. Opłaty i zwolnienia

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł.

 

Podstawa prawna poboru opłat:

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

UWAGA!

W przypadku potwierdzenia dwóch faktów w jednym zaświadczeniu (np. ha fizyczne i przeliczeniowe) opłatę skarbową pobiera się podwójnie. W przypadku zaświadczenia o niezaleganiu opłatę skarbową pobiera się jednorazowo. 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej art. 2.1 pkt 1 lit. a - l  z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. zaświadczenia wydawane w sprawach:

a) alimentacyjnych

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym

d) nauki, szkolnioctwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3440 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.