OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Klemensa, Adeli, Felicyty

Data

Czwartek 23 Listopada 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 48 § 1 oraz art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 613 ze zm.)

I. Wymagane dokumenty

1. Pisemne podanie wraz z załącznikami w sprawie:

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłozenie zapłaty podatku na raty

- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

- umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetki za zwłokę

 

II. Przykładowe załączniki do podania

1. Zaświadczenie o dochodach, odcinki renty, emerytury, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako osoby bezrobotnej; zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach.

2. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (f-ry za leki, zaświadczenie lekarskie)

3. Dokumenty potwierdzające klęski żywiołowe np. susza, powódź, huragan; inne zdarzenia losowe np. pożar.

5. Inne na żądanie organu podatkowego, które będą niezbędne w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego np. sporządzenie protokołu przesłuchania strony.

III. Opłaty

Wniesienie podania nie wymaga opłaty.

IV. Termin rozpatrzenia podania

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadznie postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

V. Informacja oraz miejsce złożenia podania

Podanie należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy (pok. nr 5)  - po wcześniejszej konsultacji z osobą odpowiedzialną prowadzącą postępowanie.

Referat Finansowy - Podatki i opłaty lokalne - I piętro pok. 14

inspektor Ewa Karp

inspektor Kamila Pakuła

tel. (46) 857-81-81 w. 18

 

podinspektor Aneta Przybylska (podatek od środków transportowych)

tel. (46) 857-81-81 w. 28

 

VI. Uwagi

W przypadku braku kompletnej dokumentacji wnioskodawcy, zgodnie z art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Wzór podania

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 2795 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.