OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Pelagii, Feliksa, Zbysława

Data

Piątek 23 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Do trzech razy….. Dofinansowanie na 2011 rok w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzyma droga relacji Skuły-Bartoszówka-Grzegorzewice

Przebudowany zostanie prawie  trzykilometrowy odcinek drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową ulicą Mszczonowską.  Przebudowa drogi gruntowej polegająca na wybudowaniu jezdni asfaltowej, w części chodników, rowów odwadniających, zjazdów na posesje zostanie w 50% dofinansowana z budżetu państwa. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawiają się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków.

To zadanie inwestycyjne przygotowane było już w roku 2008., Składano trzykrotnie wnioski o dofinansowanie przebudowy gdyż brakowało funduszy na tę drogę. Dziś na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego czytamy radosną informację – przyznane jest dofinansowanie.

Ewa Taras
Kierownik Referatu GKI

  • data: 2010.10.29

Infrastruktura drogowa

Roboty z zakresu infrastruktury drogowej są prowadzone zgodnie z planem budżetowym, wnioski dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych są wnikliwie rozpatrywane, czego rezultatem są kolejne inwestycje. Obecnie rozpoczynają się prace polegające na przebudowie ulicy Okrężnej w Skułach i remoncie  kolejnej części ulicy Strażackiej w Bartoszówce oraz przebudowie przepustu. Do wykonania przedmiotowego zadania przyjęto technologię, powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami  i emulsją. Zadanie będzie realizowane dwuetapowo. W 2010 roku zostanie wykonana podbudowa i przebudowa przepustu na rzece, natomiast w 2011roku wykonane zostanie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Ponadto planowana jest również dwuetapowa przebudowa ulicy Słowiczej w Słubicy Wieś rozłożona na lata 2010-2011.

  • autor: Elena Niedźwiecka, data: 2010.10.01

Gładki asfalt na Trakcie Tarczyńskim

Gmina Żabia Wola wspólnie z Gminą Mszczonów i dwoma samorządami powiatowymi - Żyrardowskim i Grodziskim realizują pzebudowę drogi Trakt Tarczyński.

Realizacja tej inwestycji poprawi połączenie nie tylko z Mszczonowa do Tarczyna, ale także połączy trasę Katowicką z trasą Krakowską, a ponadto stanowić będzie komunikacyjną alternatywę dla trasy nr 50 (na odcinku od Mszczonowa do Grójca). Piaszczystą i wyboistą nawierzchnię zastępuje utwardzona droga, na której niedługo pojawi się warstwa gładkiego asfaltu.

Przebudowa ta przyczyni się także do zwiększenia atrakcyjności  terenów Gminy Żabia Wola i Gminy Mszczonów.

Przebudowanie tej drogi o długości ok. 8 km będzie kosztować przeszło 10 milionów złotych w których udział Gminy Żabia Wola  będzie wynosić 574 933.00 zł.

Inwestycja ta zostanie również dofinansowana  z Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego kwocie 7 555 000.00 zł.

Planowane zakończenie prac budowlanych inwestycji przewiduje się do 30 listopada 2010 r.

Prace budowlane przy realizacji robót związanych z przebudową drogi prowadzone są w taki sposób, aby cały czas Trakt Tarczyński był przejezdny.

Krótkotrwałe utrudnienia komunikacyjne zrekompensowane zostaną poprawą komfortu jazdy przebudowanej drogi a także zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu i estetyki w tym obszarze.

Liczymy na zrozumienie konieczności wprowadzonych ograniczeń na czas prowadzonych robót.

                                                                                                                                     Iwona Popowicz GKiI

Tymaczasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Mazowieckiej.

Zwiększenie bezpieczeństwa i wygody ruchu drogowego

Wykonując roboty zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu drogowego   na terenie Gminy zakończyliśmy przebudowę ulicy Strażackiej w Bartoszówce. Jezdnia na podbudowie z tłucznia została pokryta emulsją asfaltową. W tej technologii zostały przebudowane także ul. Objazdowa w Siestrzeni oraz ul. Przejazdowa w miejscowości Władysławów. Obecnie wykonywana jest przebudowa ul. Nadrzecznej w miejscowości Siestrzeń i ul. Głównej we Władysławowie. Drogi o nawierzchni gruntowej zostaną wyremontowane i będzie wykonana jezdnia na podbudowie z tłucznia utrwalona emulsją asfaltową. Ponadto w lipcu rozpoczynamy realizację kolejnych przedsięwzięć drogowych. Wykonawcy przystąpią do robót związanych z przebudową drogi relacji Kaleń Towarzystwo-Lisówek ul. Wiśniowej na odcinku ok. 1400m w takiej technologii jak dotychczas realizowane zadania oraz zostanie zmodernizowana wyeksploatowana technicznie nawierzchnia asfaltowa ul. Słoneczniej relacji Oddział - Słubica na dług. ok. 1200m.
Mamy nadzieję, że przedmiotowe przedsięwzięcia drogowe przyczynią się do poprawy warunków komunikacyjnych użytkowników dróg oraz mieszkańców posesji zlokalizowanych w tych rejonach Gminy.
Ewa Taras
Kierownik Referatu GKI
 

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150601W Żabia Wola- Żelechów.

Priorytetem inwestycyjnym naszej gminy jest rozwój infrastruktury drogowej. Realizacja projektów naprawy oraz budowy dróg jest możliwa, w znacznej mierze, dzięki środkom unijnym oraz krajowym.
Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych w roku 2009 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150601W Żabia Wola- Żelechów. Aplikowaliśmy o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w ramach Programu Wieloletniego. Projekt przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej, czego efektem było pozyskanie dotacji w wysokości 1.530.668,00 zł, przy czym wartość całego projektu to ok. 3.061.369, 11zł. Wnioskiem objęto odcinek 2801,41 mb drogi gminnej, na której wykonana zostanie nawierzchnia mineralno-asfaltowa dwuwarstwowa na podbudowie z kruszywa łamanego.
Nawierzchnia zostanie ustabilizowana krawężnikami. Planuje się ułożenie 1905 m chodników oraz budowę 26 wjazdów bramowych i 11 wjazdów dolotowych. Pobocza zostaną utwardzone destruktem bitumicznym, zaś odprowadzenie wód opadowych będzie się odbywać metodą grawitacyjną do istniejących rowów przydrożnych.
Stała organizacja ruchu będzie obejmować ustawienie 20 znaków drogowych. Planowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia płynności ruchu (czas przejazdu skróci się z 15 do 4 minut) oraz korzyści ekonomicznych wynikających z eksploatacji pojazdów. Wysoki standard komunikacji zapewni komfort wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Ewa Taras
Kierownik Referatu GKI

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 5528 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.