OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Pelagii, Feliksa, Zbysława

Data

Piątek 23 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Kolektory słoneczne w Gminie Żabia Wola

Uprzejmie informuję, że w dniu 01.02.2012 r. w Gimnazjum w Józefinie odbyło się spotkanie mieszkańców naszej gminy z przedstawicielami firm zajmujących się montażem systemów solarnych na budynkach. Zastosowanie i aktywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych jest nowoczesną technologią pozwalającą uzyskać oszczędności w budżetach domowych. Ponadto przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ilości wytwarzanych odpadów. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w innowacyjnym rozowju Gminy.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio z wykonawcami, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących, korzyści wynikających z założenia systemów solarnych, możliwościach technicznych instalacji oraz uzyskania dofinansowania ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

       Zadanie będzie realizowane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy wykonawcą  instalacji i właścicielem budynku. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za podjęcie przez Państwa współpracy z wykonawcami.

Dane kontaktowe firm:

HETMAN EKO Sp. z o.o.

ul. Dzieci Warszawy 48 lok. 308, 02-495 Warszawa

Tel. 22 / 723 94 38

SCHUCO INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. przy współpracy SIE energy

ul. Husarii 22/1, 02-951 Warszawa

Tel. 22/ 885 98 58

Zmiana wysokości dofinansowania do kolektorów słonecznych

W związku z tą nieoczekiwaną zmianą zasad konkursowych (do tej pory Urząd Marszałkowski zakładał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych - według Uszczegółowienia RPOWM) w przypadku uzyskania dotacji UE w ramach działania 4.3 RPOWM Urząd Gminy przedstawi właścicielom budynków zgłoszonych do projektu możliwość aneksowania podpisanych umów. Aneks dotyczyć będzie zmiany zapisu dotyczącego maksymalnego wkładu własnego właściciela budynku, który wzrośnie z 25% do 30% całkowitej wartości zestawu kolektora słonecznego.
Osoby niezainteresowane aneksowaniem umowy mogą wycofać się z projektu, a na ich miejsce zapraszani będą właściciele figurujący na liście rezerwowej. Jednocześnie pragniemy poinformować, że ostateczny koszt zakupu i instalacji zestawu kolektora słonecznego w każdym budynku zgłoszonym do projektu określony zostanie dopiero po rozstrzygnięciu przetargu oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Dopiero od tej kwoty liczony będzie poziom wkładu własnego właściciela budynku. Jest duża szansa, że łączne koszty zestawu w danym budynku po przetargu oraz po zrobieniu kosztorysu będą znacznie niższe niż kwoty wpisane jako maksymalne w umowie pomiędzy gminą i właścicielem budynku.

Przepraszamy na ewentualne utrudnienia zwracając uwagę, że planowana zmiana procentowego poziomu dofinansowania jest całkowicie niezależna od działania Urzędu Gminy i jest autorytatywną decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz jednostek podległych Marszałkowi Województwa.

 

Agnieszka Karkulak

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żabia Wola!

W związku ze zmianą  harmonogramu naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” , uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy przedłuża termin składania umów do dnia 15 czerwca 2010 r. 

Podpisane przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli danego budynku umowy (3 egz.) należy dostarczać w tym terminie do Urzędu Gminy (pokój nr 3).

Uwaga: do podpisania umów wymagane będzie przedłożenie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące od daty wystawienia) odpisu z księgi wieczystej dot. nieruchomości, w którym ujawniony jest budynek mieszkalny. W przypadku braku księgi wieczystej lub nie ujawnienia w księdze budynku mieszkalnego, a także w razie innych problemów związanych z własnością nieruchomości możliwe będzie podpisanie umów warunkowych (do pobrania w wersji elektronicznej ze strony UG oraz papierowej w urzędzie gminy).


DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻABIA WOLA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żabia Wola!                                                                  

W związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” na pozyskanie funduszy unijnych na realizację inwestycji polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych  mieszkańców  gminy  Żabia  Wola.  Zapraszam  w dniu 29 maja 2010r. o godz. 15.00 do sali sportowej Gimnazjum w Józefinie przy ulicy Mazowieckiej 1 na spotkanie, celem omówienia technicznych zagadnień instalacji kolektorów słonecznych.

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy przedłuża termin składania umów
do dnia 15 czerwca 2010 r.
 

 

Podpisane przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli danego budynku umowy (3 egz.) wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej  należy dostarczać w tym terminie do Urzędu Gminy (pokój nr 3).

                                                        Wójt Gminy

                                                       Halina Wawruch

Przedstawiciele Żabiej Woli na warsztatach dobrego klimatu

16 września w Radziejowicach odbyły się warsztaty dobrego klimatu. Wzięli w nich udział samorządowcy, przedstawiciele lokalnych organizacji, stowarzyszeń, eksperci Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnej ,, Gaspol kibicuje klimatowi” mieszkańcy powiatów grodziskiego i żyrardowskiego. Kilkugodzinna konferencja dotyczyła rozwiązań ekologicznych stosowanych na co dzień.

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 5359 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.