OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

  1. Elżbieta Kwiatkowska - Przewodniczący
  2. Karolina Ryjak  -  Pełnomocnik Wójta d.s. profilaktyki  alkoholowej
  3. Lila Marszałek  - Członek
  4. Barbara  Michałowska - Członek
  5. Piotr Zarębski  - Członek

Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Celem Programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom związanym z nadmiernym spożywaniem alkoholu i narkotyków, w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Do zadań Komisji należy:

1)      udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym od alkoholu i narkomanii oraz ich rodzinom,

2)      opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych,

3)      prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

4)      przygotowywanie i składanie wniosków do sądu rodzinnego o kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe

5)      prowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Komisji,

6)      udzielanie pomocy  informacyjnej rodzinom, w których  występuje problem alkoholowy,

7)      prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia odwykowego

8)      prowadzenie stałego monitoringu problemów alkoholowych i narkomanii  w gminie,

9)  przygotowywanie i przedkładanie Radzie Gminy Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

10)  składanie sprawozdania z realizacji Programu

11)  bieżąca koordynacja zadań wynikająca z Programu

12)  współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze profilaktyki

13)  prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania, wprowadzanie lokalnych inicjatyw

14)  rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki wpływających do Urzędu Gminy.

15)  Prowadzenie dokumentacji pracy Komisji, w tym sporządzanie protokołów  z posiedzeń.

Przemoc

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Cię i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do: Zespołu Interdyscyplinarnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5

tel. (46) 857-82-88

e-mail: ops@zabiaw.pl

 

 

Dalszych informacji udzielą:

  • Elżbieta Kwiatkowska – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. (46) 857-82-88

 

  • Edyta Żabińska – Sekretarz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

      tel. (46) 857-82-88

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3996 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.