OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Data

Wtorek 22 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

  • SMS, mail

SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony zostanie SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego i adresu mailowego w bazie programów Urzędu Gminy w Żabiej Woli, dotyczących podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms-y) oraz maile:

- Przypominające o terminie płatności - nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu,

- W przypadku wystąpienia zaległości - w terminie 21 dni po upływie terminu płatności.

Zachęcamy Państwa do  wypełnienia oświadczenia - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie  oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego i adresu mailowego w celu powiadamiania o terminach płatności podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oświadczenie — druk zgody można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Żabia Wola, Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e—PUAP (oświadczenia przesłane za pośrednictwem e—mail nie mogą być akceptowane).

Oświadczenie — druk zgody można pobrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola, Główna 3, 96-321 Żabia Wola, pok. nr 14 i 11, oraz ze strony internetowej - poniżej.

  • autor: Ewa Grzywna (Kierownik Referatu Finansowego), data: 2017-12-31

wstecz

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 8206 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.