OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach od 19 do 26 kwietnia Stowarzyszenie „SZANSA w Żabiej Woli” pod patronatem Wójta Gminy Żabia Wola, prowadziło zbiórkę żywności w związku ze świąteczną akcją pozyskiwania artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi z terenu Naszej Gminy.

Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym

Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

Zmiana ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Już można składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

I N F O R M A C J A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 1 sierpnia 2010 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2010/2011. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2009 r.


Osobom, które złożą wniosek do dnia 31 sierpnia 2010 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 31.10.2010 r.


Osobom, które złożą wniosek od dnia 01.09.2010 do 31.10.2010 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 30.11.2010 r.


jednocześnie przypominamy o obowiązku dostarczenia do dnia       10.09.2010 r. zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły od osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ukończyły osiemnaście lat.


Bliższych informacji można uzyskać w GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5  lub pod numerem tel.(0-46) 857 82 88.
Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 5149 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.