OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Przemoc domowa

 

Przemoc domowa (w rodzinie) jest zamierzonym działaniem przeciw członkowi rodziny (mąż, żona, partner, dzieci, rodzice, dziadkowie), które wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i ból. Ma na celu nękanie fizyczne, psychiczne, seksualne lub ekonomiczne. Przemoc domowa jest przestępstwem. W polskim kodeksie karnym jest ono uwzględnione jako przestępstwo znęcania się nad rodziną. Stanowi o nim artykuł 207 kodeksu karnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, jako lokalna  jednostka organizacyjna pomocy społecznej, podejmuje działania z chwilą uzyskania informacji o występowaniu przemocy domowej.

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie to działanie:

· Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny,

· Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar,

· Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił,

· Powodujące ból i cierpienie.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom dotkniętym przemocą domową, zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

Pracownik socjalny w przypadku przemocy domowej:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby ( Niebieska Karta – załącznik do wywiadu);
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy;
 • monitoruje efekty podjętych działań;
 • pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, w tym: prawnego psychologicznego lub kieruje do specjalistów i wskazuje miejsca, w których można uzyskać taką pomoc;
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy;
 • w uzasadnionych przypadkach udziela:
  • pomocy finansowej (zasiłek okresowy, zasiłek celowy)
  • pomocy rzeczowej ( odzież, buty, posiłek dla dziecka w szkole);
  • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnymwskazuje miejsca zajmujące się pomocą ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia, np.: w schroniskach, hostelach, ośrodkach;

w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;

- w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania.

Psycholog terapeuta przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14:00-18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głównej 5 w Żabiej Woli

Psycholog Grażyna Rutkowska, tel.; 664 108 068

Więcej informacji można uzyskać w budynku GOPS lub telefonicznie (46) 857 82 88

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3452 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.