OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Data

Czwartek 24 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

          Rada Gminy może powoływać stałe komisje do pomocy w wykonywaniu swoich zadań. Komisje przedstawiają Radzie plan pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności. Kontrole nad działalnością komisji sprawuje na bieżąco Przewodniczący Rady. Składy liczbowe i osobowe komisji z wyjątkiem komisji rewizyjnej Rada ustala w głosowaniu jawnym na wniosek Przewodniczącego Rady, uwzględniający w miarę możliwości życzenia poszczególnych radnych.
          Komisje działają w oparciu o uchwalone przez siebie i zatwierdzone przez Radę plany pracy , uwzględniające przede wszystkim zadania wynikające z planu pracy i uchwał Rady.
          Organizowaniem i kierowaniem pracami komisji zajmuje się - wybierany przez członków komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu komisji - przewodniczący komisji (w razie niemożności pełnienia przez przewodniczącego funkcji - jego zastępca)
           Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu  jawnym w obecności co najmniej połowy swoich członków .
           W celu przeprowadzenia kontroli, komisja może  powołać stałe podkomisje lub doraźne zespoły kontrolne, działające na podstawie upoważnienia podpisanego przez przewodniczącego komisji . Wójt oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są obowiązani zapewnić kontrolującym dostęp do wszelkich informacji i materiałów odnoszących się do przedmiotu kontroli .
 


  • autor: Krystyna Pawlak

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4867 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.