OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Data

Czwartek 24 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej   /  

Menu

Odnośniki

Treść strony

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

           Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju - obecnie liczy ponad 550 członków. Związek powstał w latach 20 - stych ubiegłego wieku, zaś reaktywacja jego działalności nastąpiła w 1992 r.
          Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.
          Celem działalności ZGWRP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich oraz dążenie do ich rozwoju społeczno-gospodarczego a także reprezentacja interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców.

Do zadań Związku należą w szczególności:

 • reprezentowanie gmin wiejskich na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich, organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
 • organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin
 • podejmowanie działań wspierających rozwój gmin wiejskich we wszystkich dziedzinach ich działalności,
 • podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • obrona praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek,
 • inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku

           Gmina Żabia Wola przystąpiła do Związku Gmin Wiejsckich Rzeczypospolitej Polskiej 29 grudnia 2009 r. (uchwała nr 75/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.)

Kontakt:
adres: ul. Kantaka 4, 61-812 Poznań
tel/fax: (061) 851-74-18, 851-99-61
e-mail: biuro@zgwrp.org.pl
Więcej informacji na stronie Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.gminyrp.pl/

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3066 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.