OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Bolesława, Ludwika

Data

Sobota 19 Sierpnia 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Menu

Odnośniki

Treść strony

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

           Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju - obecnie liczy ponad 550 członków. Związek powstał w latach 20 - stych ubiegłego wieku, zaś reaktywacja jego działalności nastąpiła w 1992 r.
          Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.
          Celem działalności ZGWRP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich oraz dążenie do ich rozwoju społeczno-gospodarczego a także reprezentacja interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców.

Do zadań Związku należą w szczególności:

 • reprezentowanie gmin wiejskich na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich, organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
 • organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin
 • podejmowanie działań wspierających rozwój gmin wiejskich we wszystkich dziedzinach ich działalności,
 • podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • obrona praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek,
 • inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku

           Gmina Żabia Wola przystąpiła do Związku Gmin Wiejsckich Rzeczypospolitej Polskiej 29 grudnia 2009 r. (uchwała nr 75/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.)

Kontakt:
adres: ul. Kantaka 4, 61-812 Poznań
tel/fax: (061) 851-74-18, 851-99-61
e-mail: biuro@zgwrp.org.pl
Więcej informacji na stronie Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.gminyrp.pl/

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 2647 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.