OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Data

Czwartek 24 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Tereny inwestycyjne

         Gmina Żabia Wola leży przy szlaku komunikacyjnym łączącym Warszawę i centralną Polskę z południową częścią Europy- międzynarodowej drodze E8 wiodącej do Katowic w aglomeracji warszawskiej w odległości 25-40 km na południowy zachód od Warszawy.
          Obszar gminy to 10 561 ha (w tym 7.135 ha (70%) użytków rolnych oraz 2.369 ha (23%) lasów i gruntów leśnych). Zaliczamy ją do „zielonych ekologicznych gmin” naszego kraju.

Silne strony Gminy z punktu widzenia jej rozwoju:

 1. bardzo dobra komunikacja z aglomeracją stołeczną, dzięki położeniu oraz przebiegowi drogi krajowej nr 8 i obwodnicy Warszawy dla ruchu tranzytowego- droga krajowa nr 50;
 2. przyjazna drobnym inwestorom polityka gminy;
 3. aktualny plan zagospodarowania przestrzennego gminy;
 4. bliskość rynku zbytu;
 5. rozwój infrastruktury teleinformatycznej;
 6. brak zakładów przemysłowych o dużej uciążliwości i poważnych źródeł zanieczyszczeń;
 7. korzystne warunki przyrodnicze, urozmaicony, pełen różnorodności malowniczy krajobraz;
 8. wzrost świadomości mieszkańców, otwartość na zmiany;
 9. położenie w rejonie turystycznym o znaczeniu lokalnym, atrakcyjne zabytki architektury sakralnej (kościoły, cmentarze, kapliczki, krzyże przydrożne) oraz obiekty stanowiące przykład starego budownictwa szlacheckiego (zachowało się dużo zabytków o charakterze rezydencji lub ich pozostałości) udostępnione turystom.
 10. duże powierzchnie leśne, występujące w zwartych obszarach, stanowiące cenne ekosystemy, obszary chronionego krajobrazu (rezerwat leśny „Skulskie Dęby” i krajobrazowo-leśny rezerwat „Skulski Las”);

          Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalony przez Radę Gminy w 2000 roku, który jest sukcesywnie aktualizowany. Na terenie Gminy Żabia Wola znajdują się atrakcyjne obszary inwestycyjne (ok. 140 ha) położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław w miejscowościach: Siestrzeń, Przeszkoda, Żabia Wola, Nowa i Stara Bukówka. Na terenach tych można lokalizować obiekty usług użyteczności publicznej związane z obsługą handlu: sklepy, hurtownie, budynki biurowe a także składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.
           Na szczególną uwagę zasługuje ok. 50 ha gruntów w miejscowości Siestrzeń stanowiących własność Skarbu Państwa. Jest to grunt „na medal”. Teren nie wymaga „odrolnienia”. Obsługa terenów inwestycyjnych odbywać się będzie zgodnie z koncepcją przystosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej poprzez układ dróg zbiorczych z dostępem do drogi krajowej za pośrednictwem bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych: wiaduktów, przejazdów gospodarczych oraz kładek dla pieszych. 
         W ostatnich latach, przy wsparciu funduszy pomocowych, przedakcesyjnych i strukturalnych Gmina zrealizowała szereg inwestycji infrastruktury technicznej i społecznej mających na celu poprawę warunków życia. Rozbudowana została Szkoła w Józefinie a także wyremontowano i zmodernizowano Szkoły w Skułach i Ojrzanowie. Z Funduszy Unijnych wyremontowany został Dom Kultury i Centrum Zdrowia w Żabiej Woli, w którym  uruchomiono punkt rehabilitacji leczniczej. Gmina realizuje kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę poprzez budowę ujęć wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy, a także modernizację stacji uzdatniania wody. Ponadto sukcesywnie poprawiany jest stan techniczny dróg komunikacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.

 • autor: Krystyna Pawlak

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 6807 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.