OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Ferdynanda, Jana, Feliksa

Data

Wtorek 30 Maja 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Menu

Odnośniki

Treść strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

          Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które powstało na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 maja 2008 r. przez 6 gmin, należących do 3 powiatów Województwa Mazowieckiego. W skład LGD wchodzą: Gmina Teresin (Powiat Sochaczewski), Gmina Baranów (Powiat Grodziski), Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki (Powiat Grodziski), Gmina Żabia Wola (Powiat Grodziski), Miasto i Gmina Mszczonów (Powiat Żyrardowski) oraz Gmina Radziejowice (Powiat Żyrardowski). Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Żabia Wola.
          LGD „Ziemia Chełmońskiego” powstała w celu realizacji programu LEADER, wspierającego rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców wsi i małych miast oraz wykorzystanie zasobów regionu. Zgodnie z zasadą partnerstwa programu Leader, w skład LGD wchodzą reprezentujący trzy sektory: społeczny (90% składu Stowarzyszenia), gospodarczy i publiczny.
LGD „Ziemia Chełmońskiego” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania;
 2. wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
 3. odnowę i rozwój wsi;
 4. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 5. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
 6. organizowanie i finansowanie:
  a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
  b)imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje, rajdy sportowe i inne – służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  c)działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
  - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
  - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
  - tworzenie stron internetowych,- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 7. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR;
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 9. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej;
 10. wdrażanie projektów współpracy.
 11. Nawiązywanie kontaktów z innymi podobnymi społecznie i gospodarczo organizacjami działającymi w tym systemie w Państwach Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń w stosowaniu urozmaiconych form działania LGD

Witold Czuksanow - Prezes Stowarzyszenia
Trzop Szczypiorska Agata Marzena - Wiceprezes
Szymańczak Tadeusz – Wiceprezes
Kurowski Marcin – Skarbnik
Kurowski Marcin – Skarbnik
Krukowska Zofia - Sekretarz

Kontakt:
adres: ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola
tel.: (0 46) 858 91 51
e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl
- Tyszkowska Dorota
- Warcaba Małgorzata
nazwa banku i numer rachunku: BS Nadarzyn Oddział Żabia Wola 47 8017 1012 0109 7027 2001 0001

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego": http://www.ziemiachelmonskiego.pl/


 • autor: Krystyna Pawlak

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4472 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.