Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Dzień szarlotki - grafika

Ruszyły konkursy na Dzień Szarlotki

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza do udziału w konkursach organizowanych z okazji  XI edycji Dnia Szarlotki, które odbędzie się w dniu 16 września 2018 r.  na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli. Regulaminy konkursów: Najsmaczniejsza szarlotka 2018, Najładniejsza szarlotka 2018, Zagrajmy w zielone, Fiku miku zamknij lato w słoiku, Psia i kocia focia dostępne są na stronie Stowarzyszenia: ziemiachelmonskiego.pl

  • warsztaty-plakat

LGD "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza w dniu 31 lipca 2018 r. w godzinach 12:30 -15:30 do siedziby Stowarzyszenia (Żabia Wola ul. Warszawska 24) na bezpłatne warsztaty pt. "Jak uczyć o dziedzictwie w Gminie Żabia Wola".

 

  • logo FIO

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

Po raz 5 wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi  261.000 zł.  Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące. Wnioski w konkursie można składać do 19 lipca 2018 roku.

  • Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 września 2018 r.

  • logo mazowsze serce polski

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

  • działaj lokalnie 2018 - grafika

Konkurs Działaj Lokalnie 2018

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tegoroczny budżet konkursu na dotacje  wynosi 55 000 tys. zł, a każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może ubiegać się o dotację maksymalnie 6.000 zł. Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2018 r.

  • Poznajmy się- plakat

Spotkanie dla organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego

Federacja Mazowia w ramach projektu Mazowia dla Mazowsza razem z Poczekalnią PKP-Przestrzenią Kulturze Przyjazną organizuje w poniedziałek 28 maja 2018 r. o godz.18.00 w Grodzisku Mazowieckim spotkanie dla organizacji pozarządowych z powiatu grodziskiego pt. „Poznajmy się!”. Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie grodziskim. Zachęcamy do uczestnictwa.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00