Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.”, związanego z prowadzeniem działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2 lutego 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2 lutego 2015 r. (Ogłoszenie o konkursie)

Wzór oferty (doc)

Wzór oferty (pdf)

Wzór sprawozdania (doc)

Wzór sprawozdania (pdf)

Wzór umowy (doc)

Wzór umowy (pdf)

Ogłoszenie o wynikach konkursu

  • autor: Ewelina Radkiewicz, data: 2016-02-02

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00