OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Data

Niedziela 22 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony


Gmina Żabia Wola stanowi duży potencjał rekreacji i wypoczynku. Brak większych zakładów przemysłowych i duża lesistość są czynnikami przyciągającymi mieszkańców miast spragnionych czystego powietrza i spokoju. Rozwojowi rekreacji sprzyja dogodny dojazd (trasa E-8 i linia kolejowa Skierniewice – Łuków). Przez ten rejon wiodą trasy szlaków turystycznych. Walory krajobrazowe podnoszą rezerwaty przyrody z licznymi pomnikowymi obiektami przyrody oraz zespoły pałacowo-parkowe, pełniące w Ojrzanowie i Grzegorzewicach rolę hoteli. W katalogu Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce zostało wymienionych 60 obiektów z terenu gminy, które stanowią dodatkową atrakcję dla turystów.
Na terenach przyległych do lasów i w obrębie obszarów leśnych rozwinęło się budownictwo rekreacyjne, dotyczy to zwłaszcza okolic Władysławowa, Bieniewca, Siestrzeni i całego pasa przyległego do wschodniej granicy gminy rozciągającego się na północ od Ojrzanowa. Obszary te są najatrakcyjniejszym pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym fragmentem gminy.
Gmina Żabia Wola leży w strefie klimatycznej przejściowej pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Warunki naturalne terenu – ukształtowanie powierzchni terenu, szata roślinna, zasoby wód powierzchniowych i gruntowych należy ocenić jako korzystne dla osadnictwa i działalności gospodarczej.  
Na terenie gminy znajdują się obszary źródliskowe rzek : Utraty, Mrownej, Pisi Tucznej, i Pisi Gągoliny. Cały obszar znajduje się w obrębie zlewni Bzury. Brak jest naturalnych, dużych zbiorników wodnych. Niewielkie sztuczne zbiorniki spotyka się w dolinach rzek – największe to stawy rybne na Pisi Gągolinie w pobliżu Grzegorzewic i zbiornik Bieniewiec na Pisi Tucznej.
Większość terenów gminy charakteryzuje się występowaniem płytkich wód gruntowych. Jedynie w sąsiedztwie Żabiej Woli, Żelechowa i Ojrzanowa, w obrębie wyraźnie rysujących się obniżeń terenu, występują tereny okresowo podmokłe i podtapiane, przyległe do dolin rzecznych, użytkowane głównie jako łąki i pastwiska.
Gmina charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami dla produkcji rolnej. Na większości obszarów występują gleby niskich klas bonitacji V i VI. Gleby klas bonitacji III i IV znajdują się głównie w centralnej części obszar położony w obrębie wsi : Słubica, Grzmiaca, Kaleń, Kaleń Towarzystwo) i zajmują jedynie 39,9% ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Północno-wschodnia część terenów rolnych gminy jest w większości zmeliorowana. 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 5304 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.