OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Filipa, Jeremiasza, Józefa

Data

Poniedziałek 1 Maja 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony


Gmina Żabia Wola stanowi duży potencjał rekreacji i wypoczynku. Brak większych zakładów przemysłowych i duża lesistość są czynnikami przyciągającymi mieszkańców miast spragnionych czystego powietrza i spokoju. Rozwojowi rekreacji sprzyja dogodny dojazd (trasa E-8 i linia kolejowa Skierniewice – Łuków). Przez ten rejon wiodą trasy szlaków turystycznych. Walory krajobrazowe podnoszą rezerwaty przyrody z licznymi pomnikowymi obiektami przyrody oraz zespoły pałacowo-parkowe, pełniące w Ojrzanowie i Grzegorzewicach rolę hoteli. W katalogu Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce zostało wymienionych 60 obiektów z terenu gminy, które stanowią dodatkową atrakcję dla turystów.
Na terenach przyległych do lasów i w obrębie obszarów leśnych rozwinęło się budownictwo rekreacyjne, dotyczy to zwłaszcza okolic Władysławowa, Bieniewca, Siestrzeni i całego pasa przyległego do wschodniej granicy gminy rozciągającego się na północ od Ojrzanowa. Obszary te są najatrakcyjniejszym pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym fragmentem gminy.
Gmina Żabia Wola leży w strefie klimatycznej przejściowej pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Warunki naturalne terenu – ukształtowanie powierzchni terenu, szata roślinna, zasoby wód powierzchniowych i gruntowych należy ocenić jako korzystne dla osadnictwa i działalności gospodarczej.  
Na terenie gminy znajdują się obszary źródliskowe rzek : Utraty, Mrownej, Pisi Tucznej, i Pisi Gągoliny. Cały obszar znajduje się w obrębie zlewni Bzury. Brak jest naturalnych, dużych zbiorników wodnych. Niewielkie sztuczne zbiorniki spotyka się w dolinach rzek – największe to stawy rybne na Pisi Gągolinie w pobliżu Grzegorzewic i zbiornik Bieniewiec na Pisi Tucznej.
Większość terenów gminy charakteryzuje się występowaniem płytkich wód gruntowych. Jedynie w sąsiedztwie Żabiej Woli, Żelechowa i Ojrzanowa, w obrębie wyraźnie rysujących się obniżeń terenu, występują tereny okresowo podmokłe i podtapiane, przyległe do dolin rzecznych, użytkowane głównie jako łąki i pastwiska.
Gmina charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami dla produkcji rolnej. Na większości obszarów występują gleby niskich klas bonitacji V i VI. Gleby klas bonitacji III i IV znajdują się głównie w centralnej części obszar położony w obrębie wsi : Słubica, Grzmiaca, Kaleń, Kaleń Towarzystwo) i zajmują jedynie 39,9% ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Północno-wschodnia część terenów rolnych gminy jest w większości zmeliorowana. 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4442 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.